Ponedjeljak, 22.07.2024.
 
border=0

Božićne pjesme

DANAS SE ČUJE

Danas se čuje dogadaj novi,
u zemlji našoj i jeste ovi:
braćo pastiri, pohitite
k betlehemskoj štali i vidite:
jedno nebesko Djetešce u krilu majke Djevice.

Ta vam se danas sreća dogodi,
što vam se Janje nebesko rodi:
ovo je Janje ono milo,
koje je sav svijet izbavilo:
jedno nebesko Djetešce ....


DJETEŠCE NAM SE RODILO

Djetešce nam se rodilo, u jasle se položilo.
Isuse mileni, Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.

Sin Boga Oca i Bog sam s neba na zemlju siđe k nam.
Isuse mileni, Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.

Čista ga Djeva rodila, i svojim mlijekom dojila.
Isuse mileni, Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.

Isus mu ime Otac da, da nas otkupi posla ga.
Isuse mileni, Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj.


DVORANI NEBA

Dvorani neba proniješe glase narodom:
Isus se rodi, spasenje plodi porodom, porodom.

Betlem je mjesto, u kome čisto Djetešce,
rodi se za nas, otkupi da nas, Janješce, Janješce.

Štalica prosta bi njemu dosta prigodna;
o dobrog kralja, komu je štala ugodna, ugodna!


KIRIE ELEISON

Kirie eleison, eleison! Isus se rodi u štalici
Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite.

Kriste eleison, eleison! On za nas trpi čim se rodi
Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite.

Kyrie eleison, eleison! U jasle mora da se skriva.
Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite.


KLANJAM TI SE KRALJIĆU

Klanjam ti se Kraljiću, božanstveni Djetiću,
s predubokim poklonom, dušom, srcem, koljenom,
Spavaj, spavaj Djetiću, o Nebeski Kraljiću,
ja ću tebe čuvati svojim srcem grijati.

Srce mi se rastapa, duša mi se natapa,
od ljubavi goreći, Teb* u jaslam* moleći,
Spavaj, spavaj Djetiću, o Nebeski Kraljiću,
ja ću tebe čuvati svojim srcem grijati.

Ah, studene jaslice, ah preoštre slamčice,
ne budite Djetića, božanskog Kraljića,
Spavaj, spavaj Djetiću, o Nebeski Kraljiću,
ja ću tebe čuvati svojim srcem grijati.NARODI NAM SE

Narodi nam se kralj nebeski
od Marije, čiste Djevice.
Božiću se stoga veselimo svi
i slavimoBoga koj na zemlji bi.

ili pripjev od Nove godine

(Na tom mladom ljetu veselimo se,
mladoga Kralja mi molimo.)

Po njemu slijedi sveti Stjepan,
prvi mučenik Gospoda Boga.
Božiću se stoga ...

Sveti Ivan preljubljeni
međ‘ apostoli preodabrani.
Božiću se stoga ...

Daj nam Bog zdravlje, k tomu veselje,
na tom mladom ljetu svega obilja!
Božiću se stoga ...


NEBO I ZEMLJA PJEVAJU

Nebo i zemlja pjevaju, sva srca sad se raduju,
smjerno se uvijek klanjaju blaženoj Svetoj Obitelji.

Isuse, Marijo, Josipe, dajte nam snage okrepe!

Isus je milo spasenje, Marija vječno nadanje,
Josip je neba viđenje, uzori naših obitelji.

Isuse, Marijo, Josipe, dajte nam snage okrepe!


O BETLEME

O Betleme, grade slavni od Boga,
najveći si ti od grada svakoga,
jer iz tebe nam izađe vojvoda,
Isus dragi Davidova poroda.

Marija ga, Djeva čista, porodi
i u jasle ona njega položi,
dostojno se ona njemu poklanja,
i s veseljem srca svoga pozdravlja.


O PASTIRI ČUDO NOVO

O pastiri, čudo novo, niste nigda vidjeli ovo:
u jaslicam prostim rodio se Bog,
koji s neba siđe radi puka svog.

Betlem evo nije daleko, znajte da vam istinu rekoh:
u štalici prostoj leži Djetešce,
na slamici oštroj, kao janješce.

Ljubav Božja prevelika primi pravu put čovjeka;
s neba siđe dolje radi grešnika,
rodi se u štali radi čovjeka.


PASTIRI, VJERNI ČUVARI

O pastiri, vjerni čuvari, sad se prenite!
Dare Kralju, sprem‘te u počast, na put krenite!
Uskliknite: Aleluja gore do neba, gore do neba,
jer poznaje sva priroda Boga svojega, Boga svojega.

O čuvari, vjerni ovčari, vi ste blaženi:
od svih ljudi najvećma ljubi Kralj vas rođeni.
Malo Dijete pohodite vi u Betlemu, vi u Betlemu,
poklon‘te se svi duboko Bogu svojemu, Bogu svojemu.

O čuvari, vama se mladi Kralj svim raduje,
što će Njemu da tašt i varav svijet ga poštuje.
Srca čista on tek ište, puna milosti, puna milosti.
On u njima stanak traži rad poniznosti rad poniznosti.

Ah, što lijepim danas to cvijetkom zemlja rodila,
ah, što divnim darom nebesa nam ugodila:
Djeva ruža, Isus cvijetak, Josip ljiljan čist, radujmo se,
o pastiri, rodi nam se Krist, rodi nam se Krist!


RADUJTE SE NARODI

Radujte se, narodi, kad čujete glas,
da se Isus porodi, u blaženi čas.
Svaki narod čuj, čuj i Betlemu pristupljuj, pristupljuj.

Vidi Božje otajstvo u podrtoj štalici
i tko trpi uboštvo na toj tvrdoj slamici.
To otajstvo čuj, čuj i k jaslicam pristupljuj, pristupljuj!

Raduje se Marija s Josipom gledeći,
Anđeo pjeva „Gloria“ po zraku leteći.
I ti , svijete čitavi, Spasitelja pozdravi, pozdravi!


SVIM NA ZEMLJI

Svim na zemlji mir, veselje, budi polag Božje volje!
To sad nebo navješćuje i glas s neba potvrđuje.

Dobre volje svaka duša grijeha neka već ne kuša,
nego hvali, diči Boga, što je posl‘o Sinka svoga.

Sinka svoga, Boga moga, s Ocem, Duhom jednakoga
Duhom Svetim začetoga od Djevice rođenoga.


TIHA NOĆ

Tiha noć, sveta noć! Ponoć je, spava sve,
samo Marija s Josipom bdi,
divno Djetešce pred njima spi,
rajski resi ga mir, rajski resi ga mir.

Tiha noć, sveta noć! Pjesmica anđelska
miljem otajnim napunja zrak,
bajna svjetlost rasvjetljuje mrak,
kraj pretvara u raj, kraj pretvara u raj!

Tiha noć, sveta noć! Pastiri, amo svi
pjevat Isusu anđela poj,
s Majkom poklon prikazat mu svoj,
srce dat mu na dar, srce dat mu na dar.


TRI KRALJA JAHAHU

Tri kralja jahahu s onih sunčanih stran,
tri dara nošahu: mir, zlato, tamijan.

Tri kralja dodoše pred grad Jeruzalem
pitajuć za mjesto gdje se rodi Isus.

Mariji rekoše: Zdravo, oj Djevice,
zdravo, oj Majčice, nebeska Kraljice.

Isus digne ruke, drago im hvaljaše,
i nebeske dvore njima obećaše.


U SE VRIJEME GODIŠTA

U se vrijeme godišta, mir se svijetu naviješta:
porođenje Djetića od djevice Marije!

Od prečiste djevice, i nebeske kraljice,
anđeoske cesarice, svete djeve Marije!

Djeva sina porodi, đavlu silu svu slomi;
a kršćane oslobodi sveta djeva Marija.

U jasle ga stavljaše, Majka mu se klanjaše,
ter ga slatko ljubljaše, sveta djeva Marija.

Anđeli mu služahu, novu pjesmu pjevahu,
od njeg milost prošahu svetom djevom Marijom.

U ponoć se Bog rodi, nebo, zemlju prosvijetli,
ko u podne svjetlo bi, svetom djevom Marijom.

Zrak izađe zomice od prečiste Djevice,
anđeoske cesarice, svete djeve Marije.

Svako svijeta stvorenje sada ima veselje,
Božje štujuć‘ rođenje od djevice Marije.

Oci u limbu pjevaše kad te glase slušaše
da Bog rođen bijaše od djevice Marije.

Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu,
i čovjeku smjernomu svetom djevom Marijom.

Koj‘ u tminah stajahu i bez svjetla bijahu,
Sina Božjeg čekahu od djevice Marije.

Kog obeća Bog dati i na svijet im poslati,
ter iz tmina pustiti svetom djevom Marijom.

To željahu vidjeti i s veseljem primiti
pa s njim navijek , živjeti svetom djevom Marijom.

Anđeo priđe nebeski, ter pastirom navijesti
prevelike radosti od djevice Marije.

O pastiri, tecite, stada vaša pustite,
Sina Božjeg vidite svetom djevom Marijom.

Tad pastiri pođoše, Sina Božjeg nađoše
ter mu hvale dadoše svetom djevom Marijom.

Slava Bogu višnjemu, Gospodinu našemu,
i čovjeku smjernomu svetom djevom Marijom.

Slavu vječnu vidješe ter se vele čudiše,
Bogu poklon činiše svetom djevom Marijom.

I to čudo procvjeta nad tim kraljem od svijeta,
kog uboga čestita povi Majka Marija.

Kralj u jaslam ležaše, a odjeće nemaše
jer uboštvo ljubljaše svetom djevom Marijom.

Teb‘ Isuse, hvalimo, sveto Trojstvo slavimo,
Majku tvoju častimo svetu djevu Mariju.


VESELJE TI NAVJEŠĆUJEM

Veselje ti navješcujem, puče kršćanski.
Jerbo se Kralj u Betlemu rodi nebeski.
Još mali, u štali, kog stvorenje svako slavi,
štuje, diči jer je pravi on naš Spasitelj i Otkupitelj.

Pored njega stoji Majka, Djeva Marija.
Pa sveg svijeta Spasitelja lijepo povija.
Njeg doji i goji, uspavljuje njegujući
spavkaj, spavkaj pjevajući u toj štalici, sve na slamici.


VESELI SE, MAJKO BOŽJA

Veseli se, Majko Božja, puna milosti,
veseli se, i raduj se, rajska svjetlosti,
jer si noćas porodila, svojim mlijekom zadojila
Boga malahna, Boga malahna.

Veseli se, jer kako si vazda željela,
radi česa svoga Boga sveđ si molila;
Djevicom si vazda bila, djevicom si porodila
Boga našega, Boga našega.


ZDRAVO BUDI, MLADI KRALJU

Zdravo budo, mladi Kralju, u štalici rođeni,
i od Majke, Djeve čiste, u jaslice stavljeni.

Zemlju, more i nebesa silan ti nadilaziš,
a sad među volom, oslom, malešan se nalaziš.

O ti, drago Janje Božje, u toj hladnoj štalici,
kako dršćeš kako plačeš ležeći na slamici.

Dršćeš zato da svog srca ljubavlju nas ogriješ,
plačeš zato da nas njome kao zlatom odjeneš.

Za tu ljubav, milo Dijete, što da tebi damo mi:
Srdašca ti naših evo, o Isuse, primi ih!

Puna sreće dolaze ti, lete s pjesmom radosnom:
s Ocem, s Duhom slava tebi, mladom Kralju premilom!

Hvaljen, slavljen od svih bio na nebu i zemlji svoj,
sav svijet vazda zahvaljivo Majci tvojoj prečistoj.